Dostawa
1.  Dostawa  Towarów  jest  ograniczona  do  krajów  Unii  Europejskiej  oraz  jest  realizowana  na  adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.  Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a.  za pośrednictwem firmy kurierskiej,
b.  odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
3.  Sprzedawca  na  stronach  internetowych  Sklepu  w  opisie  Towaru  informuje  Klienta  o  liczbie  Dni roboczych potrzebnych do  realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę
Towaru.
4.  W  przypadku  Towarów  dostępnych  w  ciągłej  sprzedaży  u  dostawców  Sklepu,  które  zgodnie  ze statusem w opisie produktu nie są dostępne w magazynie stacjonarnym, przewidywany cz as dostawy i realizacji  Zamówienia  wynosi  14  dni  roboczych.  W  przypadku  gdy  Sklep  nie  jest  stanie  zrealizować takiego Zamówienia w terminie o którym mowa w zdaniu poprzednim bez swojej winy, niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. W takim przypadku Klient ma prawo do podjęcia decyzji o dalszym spbowie realizacji Zamówienia, w tym jego częściowej realizacji, zgodzie na wydłużenie czasu oczekiwania lub odstąpienia od Umowy.
5.  Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Towarem paragon albo fakturę VA T obejmującą dostarczane Towary.