VI. Dostawa

  1. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  2. Towary lub Wyroby medyczne dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

  3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru lub Wyrobu medycznego.

  4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.

  5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.

  6. Jeżeli dla Towarów lub Wyrobów medycznych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.