Informujemy, że zaszły zmiany w Regulaminie sklepu oraz Polityce Prywatności i wykorzystania plików Cookies. Aktualna wersja dostępna jest pod poniższymi linkami:

REGULAMIN SKLEPU

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Zmiany wchodzą w życie z dniem 02.01.2021.