Informujemy, że w Regulaminie w Dziale VII zostały dodane punkty 4 i 5. Dotyczą one wpłaty zaliczki i brzmią jak niżej:

4. W przypadku Towarów posiadających status „na zamówienie”, Klient w momencie złożenia Zamówienia dokonuje zapłaty zaliczki w wysokości 50% ceny Towaru. Zapłata zaliczki dokonywana jest  za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy. Zapłata pozostałej części ceny Zamówienia dokonywana jest w momencie zawiadomienia Klienta przez Sprzedawcę o skompletowaniu Zamówienia.  Zapłata pozostałej części ceny Zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy, gotówką za pobraniem oraz gotówką przy odbiorze osobistym.

5. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 07.04.2017.