Czas i metody dostawy

  1. Dostawa Towarów lub Wyrobów medycznych jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Towary lub Wyroby medyczne dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
  3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru lub Wyrobu medycznego informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru lub Wyrobu medycznego.
  4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII pkt. 2.
  5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
  6. Jeżeli dla Towarów lub Wyrobów medycznych objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.